technik
mł.ogn. mgr Janek Ewa

tel.(18)3549340

 

inspektor
Sarnecka Wioletta

tel.(18)3549300

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 22.05.2018

Pożary            
210
Miejscowe zagrożenia   179
Alarmy fałszywe   15
OGÓŁEM   404

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio