Protokół Nr 6 z VI etapu naboru do służby w KP PSP w Gorlicach

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 14.10.2019

Pożary            
365
Miejscowe zagrożenia   923
Alarmy fałszywe   43
OGÓŁEM   1331

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio