20 września  2019 roku w sali audiowizualnej CKPiU w Gorlicach przeprowadzono  szkolenie pod nazwą „Postępowanie z przesyłką niebezpieczną oraz postępowanie w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego”.

Szkolenie skierowane zostało dla podmiotów, w których funkcjonują dzienniki podawcze, a pracownicy narażeni są na kontakt z niebezpieczną przesyłką.

Organizatorami szkolenia była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach, Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach, Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach.

Szkolenie było okazją do przypomnienia informacji na temat zasad postępowania z przesyłką niewiadomego pochodzenia, rozpoznania przesyłki budzącej podejrzenia, czynności jakie należy wykonać  na miejscu zdarzenia w tym powiadomienie służb  w celu zabezpieczenia obszaru zagrożenia, podjęcia przesyłki i dochodzenia epidemiologicznego. Wszystkich uczestników szkolenia w imieniu organizatorów powitała Jadwiga Wójtowicz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach, następnie głos zabrali: bryg. Krzysztof Gładysz Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach oraz insp. Krzysztof Tybor Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach. 

W szkoleniu uczestniczyli: przedstawiciele urzędów miast, gmin, jednostek administracji publicznej, szkół, przedszkoli, szpitala i placówek służby zdrowia z powiatu gorlickiego oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z powiatów jasielskiego, nowosądeckiego, strzyżowskiego i tarnowskiego. W szkoleniu udział wzięło 117 osób.

Prelegentami podczas szkolenia byli:

st. kpt. Marcin Barczyk D-ca JRG w Gorlicach - „Postępowanie instytucji w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki ”.

Pan Andrzej Sumlet  z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Krakowa -  „Postępowanie po ujawnieniu niebezpiecznej przesyłki – wybrane sposoby identyfikacji czynników biologicznych”.

podkom. Mariusz Piotrowski Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Gorlicach - „Postępowanie w przypadku zaistnienie zdarzenia o charakterze terrorystycznym”.

 

 

Zdjęcia: Bogdan Pilarczyk

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 14.10.2019

Pożary            
365
Miejscowe zagrożenia   923
Alarmy fałszywe   43
OGÓŁEM   1331

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio