4 września 2019 roku w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych w Libuszy, Szalowej i Gładyszowie odbyły się spotkania funkcjonariuszy Komendy Powiatowej w Gorlicach  z przedstawicielami Jednostek OSP.

Celem tych spotkań był zakres i tryb udzielania dotacji oraz wymaganych dokumentów do sporządzenia wniosku o datację na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”. W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa  wszystkie jednostki OSP z powiatu będą mogły zakupić sprzęt do realizacji nowych zadań nałożonych na Ochotnicze Straże Pożarne zgodnie z znowelizowaną ustawą o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie z dniem 14 sierpnia 2019 roku. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele wszystkich 62 jednostek OSP działających na terenie powiatu gorlickiego. Prelekcje w poszczególnych spotkaniach prowadzili st. kpt. Waldemar Krok Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach, st. kpt. Marcin Barczyk D-ca JRG w Gorlicach i bryg. Andrzej Czeluśniak Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego z KP PSP w Gorlicach. W trakcie dyskusji wyjaśniono wiele kwestii  nurtujących  strażaków i odpowiadano na zadawane  przez druhów pytania dotyczące dotacji i propozycji w zakresie wydatkowania środków pieniężnych oraz kompletności i terminu składania wniosków.  

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 20.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   883
Alarmy fałszywe   38
OGÓŁEM   1275

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio