Wakacje za nami strażacy powiatu gorlickiego interweniowali w tym okresie 185 razy. Strażacy 118 razy alarmowani byli do miejscowych zagrożeń, 61 razy uczestniczyli w gaszeniu pożarów i 6 razy wyjeżdżali do alarmów fałszywych.

Najwięcej bo aż 33  interwencje strażackie były związane z gaszeniem pożarów traw na łąkach nieużytkach oraz  słomy na polach. W 31 przypadkach wypadki i kolizje drogowe przyczyniły się do działań ratowniczych a w 26 interwencjach strażacy usuwali plamy substancji ropopochodnych z jezdni.  W okresie wakacji strażacy 30 razy wyjeżdżali do działań związanych z usuwaniem gniazd szerszeni zagrażających mieszkańcom. Kolejne interwencje były spowodowane przez silny wiatr, który powalił 12 drzew i uszkodził poszycie dwóch dachów.

Na 61 powstałych pożarów w analizowanym okresie w powiecie gorlickim odnotowano:
- 5 pożarów środków transportu.
- 7 pożarów w obiektach mieszkalnych.
- 31 pożarów   w uprawach i rolnictwie.
- 18 pożarów w innych obiektach.

Strażacy gasili pięć groźnych  pożarów w między innymi w: budynkach mieszkalnych, usługowych, inwentarsko-gospodarczych  w Gorlicach, Bobowej, Binarowej i Uściu Gorlickim.
Najtrudniejszą  akcją w okresie wakacji gorliccy strażacy odnotowali w dniu 30 sierpnia 2019 r.  był to pożar budynku mieszkalnego w  miejscowości Binarowa. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Akcja gaśnicza trwała ponad 10 godzin, a z ogniem walczyło 39 strażaków z JRG w Gorlicach oraz OSP z  Biecza, Binarowej, Rożnowic i Racławic. Straty oszacowano na 250 tys. zł. a uratowane mienie na 80 tys. zł.
We wszystkich akcjach ratowniczo-gaśniczych w analizowanym okresie brało udział 321 samochodów pożarniczych i 1402 strażaków.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 20.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   883
Alarmy fałszywe   38
OGÓŁEM   1275

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio