2 września 2019r. 10 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gorlickiego przystąpiło do egzaminu kończącego szkolenie Kierowców - Konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Program zajęć obejmował 28 godzin lekcyjnych. Zajęcia trwały od 30 sierpnia do 2 września 2019 r. Komisję egzaminacyjną powołał p.o z-cy Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Filipek. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był mł. bryg. Grzegorz Cegła z Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie, członkami komisji byli bryg. Marian Marszałek z KM PSP w Nowym Sączu  i bryg. Andrzej Czeluśniak – Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego z KP PSP w Gorlicach. Egzamin składał się z części teoretycznej tj. testu sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy oraz części praktycznej na, którą składały się: obsługa samochodów pożarniczych w tym autopomp i pomp pożarniczych. Wszyscy druhowie pozytywnie zaliczyli obie części egzaminu, co pozwoliło im ukończyć szkolenie i nabyć uprawnienia kierowcy konserwatora sprzętu ratowniczego OSP. Druhom OSP gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej działalności ratowniczej.

 

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 20.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   883
Alarmy fałszywe   38
OGÓŁEM   1275

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio