W dniach 16 lipca 17 i 18 lipca 2018r. na Zalewie Klimkówka przeprowadzone zostały ćwiczenia z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym.

W trzydniowych ćwiczeniach uczestniczyło 24 strażaków z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej z Gorlic. Ćwiczenia praktyczne poprzedziły zajęcia teoretyczne, podczas których omówiono zasady organizacji ratownictwa wodnego w KSRG, bezpieczeństwo działań ratowniczych na akwenach wodnych oraz sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym. Natomiast w części praktycznej strażacy doskonalili techniki ratowania osób poszkodowanych  w tym: podejmowanie osób z wody na pokład łodzi, ewakuacja osób uwięzionych na przeciwległy brzeg, na powierzchni akwenu, w tym wykonywanie skoków ratowniczych. Po opanowaniu tych czynności ratowniczych przystąpiono do nauki technik holowania osoby zagrożonej, ewakuacji z wody na ląd, opanowanie osoby pasywnej i aktywnej w wodzie. Zdobyte przez strażaków umiejętności praktyczne pozwolą skutecznie i bezpiecznie realizować czynności ratownicze na akwenach wodnych.

 

 

Zdjęcia: Dariusz Surmacz

 

 

 

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 22.08.2019

Pożary            
341
Miejscowe zagrożenia   810
Alarmy fałszywe   35
OGÓŁEM   1186

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio