18 lipca 2019 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach przeprowadzili wizytację i kontrolę obozowiska harcerskiego w miejscowości Radocyna.

W obozowisku przebywa 103 harcerzy z Okręgu Mazowieckiego ZHR Warszawa wraz z 10 opiekunami. Spotkanie odbyło się w ramach akcji wzmacniania bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami. Strażacy wizytujący obozowisko sprawdzili sposób wdrożenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących na obozie oraz zaznajomili uczestników obozu z zasadami bezpieczeństwa, jak również postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia (burza, wichura, gwałtowne opady deszczu) oraz zasadami alarmowania służb ratowniczych. Zweryfikowali również warunki i organizację ewakuacji na terenie obozu w tym realizację zaleceń, które strażacy przedstawili podczas zapoznania z terenem, na którym miał zostać zlokalizowany obóz. Przed rozpoczęciem obozowiska przeprowadzona została kontrola prewencyjna a strażacy z JRG w Gorlicach zapoznali uczestników i opiekunów z zasadami bezpieczeństwa, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i ewakuacji.

 

 

Zdjęcia: Dariusz Surmacz

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 20.08.2019

Pożary            
340
Miejscowe zagrożenia   809
Alarmy fałszywe   35
OGÓŁEM   1184

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio