List Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do Druhen i Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie dodatkowych środków finansowych na działalność OSP.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 20.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   883
Alarmy fałszywe   38
OGÓŁEM   1275

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio