List Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do Druhen i Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie dodatkowych środków finansowych na działalność OSP.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 11.07.2019

Pożary            
305
Miejscowe zagrożenia   731
Alarmy fałszywe   30
OGÓŁEM   1066

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio