Wzorem lat ubiegłych, z myślą o dzieciach i młodzieży wypoczywających w sposób zorganizowany jak i spędzających wakacje w domu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach

organizuje akcję „Bezpieczne wakacje – otwarte strażnice 2019”. W ramach akcji zorganizowane grupy dzieci i młodzieży pod opieką osób dorosłych po wcześniejszym uzgodnieniu będą mogły przyjść na wycieczkę do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Gorlicach. W czasie pobytu w JRG dzieci i młodzież będą mieć możliwość zapoznania się ze sprzętem i wyposażeniem jednostki, prowadzoną działalnością ratowniczo-gaśniczą, przebiegiem służby oraz z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na obozie, kolonii, wycieczce, nad wodą czy w domu.
Zwiedzanie JRG odbywać się będzie w godzinach od 10.00 do 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Koordynatorami akcji są:
st.kpt. Marcin Barczyk D-ca JRG               – tel. (018)3549320
mł.bryg. Dariusz Surmacz Z-ca D-cy JRG  – tel. (018)3549321

PORADNIK:
www.bezpiecznewakacje.pl/

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 20.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   883
Alarmy fałszywe   38
OGÓŁEM   1275

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio