W poniedziałkowe popołudnie 10 czerwca 2019r. 34 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gorlickiego przystąpiło do egzaminu kończącego szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.

Program zajęć obejmował 130 godzin lekcyjnych. Zajęcia trwały od 10maja do 10 czerwca 2019 r. Komisję egzaminacyjną powołał Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Bębenek. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był st. kpt. Radosław Murias z Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie, członkami komisji byli st. kpt. Robert Niczyporuk z KM PSP w Tarnowie  i bryg. Andrzej Czeluśniak – Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego z KP PSP w Gorlicach. Egzamin składał się z części teoretycznej tj. testu sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy oraz części praktycznej na, którą składały się: obsługa aparatu powietrznego, znajomość sprzętu pożarniczego, użycie rzutki ratowniczej, wydobywanie osoby poszkodowanej z samochodu osobowego oraz ćwiczenie praktyczne z zakresu taktyki działań gaśniczych z użyciem drabiny D-10W. Wszyscy druhowie pozytywnie zaliczyli obie części egzaminu, co pozwoliło im ukończyć szkolenie i nabyć uprawnienia do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Druhom OSP gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej działalności ratowniczej.

 

 {gallery}czerwiec_2019_r{/gallery}

Zdjęcia: Konrad Abram, Dariusz Surmacz

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 20.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   883
Alarmy fałszywe   38
OGÓŁEM   1275

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio