24 kwietnia br. w Bodakach na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Gorlice w leśnictwie Dragaszów odbyły się ćwiczenia w zakresie działań ratowniczo - gaśniczych w kompleksie leśnym,

których  celem było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków KSRG do działań gaśniczych podczas pożaru lasu. Strażacy mieli za zadanie w pierwszej fazie prowadzić skuteczne działania gaśnicze w obronie oraz zorganizować zaopatrzenie wodne w oparciu o system dowożenia i przepompowywania. Po dotarciu  wszystkich zadysponowanych sił i środków na miejsce ćwiczeń działania miały być  realizowane zarówno w obronie zagrożonego kompleksu leśnego oraz w natarciu na ognisko pożaru z wykorzystaniem działek wodno-pianowych. Zaopatrzenie wodne strażacy mieli zorganizować  z rzeki Sękówka wykorzystując motopompy przepompowując wodę na odległość około 700 m do miejsca pożaru.

Cel ćwiczeń został osiągnięty  wykonano rozwinięcia gaśnicze o sile czterech prądów gaśniczych (2 x działka wodno–pianowe o wydajności w sumie 3000 dm3 na minutę i 2 kurtyny wodne). Zorganizowane zaopatrzenie wodne dla zastępów prowadzących działania gaśnicze realizowano metoda mieszaną poprzez dowożenie, przetłaczanie i przepompowywanie gwarantujące ciągłość podawania skutecznych prądów gaśniczych zgodnie z założeniem ćwiczeń.

W ćwiczeniach  wzięły udział zastępy z JRG Gorlice, JRG Nowy Sącz, JRG Limanowa, Jednostki Państwowej Straży Pożarnej wspierały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj.  OSP Gładyszów,  OSP Sękowa, OSP Kryg, OSP Małastów, OSP Męcina Wielka, OSP Wapienne,  OSSP Ropica Górna, OSP Klęczany oraz  przedstawiciele Lasów Państwowych Nadleśnictwa Gorlice i obserwator ćwiczeń z KW PSP w Krakowie.

Warto dodać, że kompleksy leśne znajdujące się na terenie powiatu gorlickiego zarządzane przez  Lasy Państwowe Nadleśnictwa Gorlice, Łosie i Kołaczyce należą do  III najniższej kategorii zagrożenia pożarowego. Działania nadleśnictw pozytywnie wpływają na zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów co wynika z przeprowadzanych corocznie kontroli a dzięki współpracy podejmowane wspólnie przedsięwzięcia w postaci ćwiczeń jeszcze lepiej przygotowują służby do działań na wypadek pożaru w kompleksach leśnych.

 

Zdjęcia: Magdalena Tybor i Dariusz Surmacz

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 22.08.2019

Pożary            
341
Miejscowe zagrożenia   810
Alarmy fałszywe   35
OGÓŁEM   1186

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio