23 marca 2019 roku w Zajeździe na Wzgórzu w Moszczenicy zorganizowana została odprawa operacyjna z naczelnikami OSP i komendantami gminnymi ZOSP RP z terenu powiatu gorlickiego. Tym razem gospodarzem odprawy był Wójt Gminy Moszczenica. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach Pana bryg. Krzysztofa Gładysza w odprawie udział wzięli:
- Pani Maria Gubała– Starosta Powiatu Gorlickiego
- Pan Łukasz Bałajewicz – Z-ca Burmistrza Miasta Gorlice
- Pan Wacław Ligęza – Burmistrz Miasta Bobowa
- Pani Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa
- Pan Jan Przybylski - Wójt Gminy Gorlice
- Pan Jerzy Wałęga – Wójt Gminy Moszczenica
- Pan Mariusz Tarsa - Wójt Gminy Łużna
- dh Tomasz Tarasek – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Gorlicach,
- Komendanci gminni i Naczelnicy OSP z terenu powiatu Gorlickiego.


Organizatorami odprawy była Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach, ZOP ZOSP RP w Gorlicach oraz Wójt Gminy Moszczenica. W naradzie udział wzięło 45 osób. Odprawę rozpoczął od przywitania gości Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, który następnie przedstawił program narady, charakterystykę powiatu gorlickiego oraz krótką informację o działalności Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach za rok 2018. Następnie referowali  pracownicy Komendy Powiatowej, którzy poruszyli sprawy m.in.:

– stanu wyszkolenia członków OSP – mł. bryg. Andrzej  Czeluśniak,
– ćwiczeń z jednostkami OSP oraz planowane manewry Komendanta Gminnego ZOSP – st. kpt. Marcin Barczyk,
– analizy pożaru zakładu zagospodarowania odpadami w Gorlicach – mł. bryg Dariusz Surmacz,
– dotacji dla OSP z MSWiA – mł. bryg. Andrzej  Czeluśniak,
– podsumowania IGO OSP za 2018 – mł. bryg. Andrzej  Czeluśniak,
– postępowania podczas pożarów wewnętrznych – mł. bryg. Andrzej  Czeluśniak,
– zasad łączności, alarmowania i dysponowania – mł. bryg. Andrzej  Czeluśniak,
– sprawy operacyjne – mł. bryg. Andrzej  Czeluśniak,

– stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych - mł. bryg. Dariusz Surmacz,

Tematy Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP referował Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach dh Tomasz Tarasek przedstawił sprawozdanie z działalności struktur powiatowych ZOSP RP na terenie powiatu gorlickiego za 2018 rok a także zaprezentował kalendarz imprez programowych na rok bieżący oraz  zmiany w regulaminie dotyczące odznaczeń ZOSP RP. Odprawę podsumował Z-ca Komendanta Powiatowego   PSP w Gorlicach st. kpt. Waldemar Krok.

Odprawa była dla strażaków okazją nie tylko do zapoznania się z ważnymi sprawami referowanymi przez prelegentów, ale także mogli wymieniać wzajemne doświadczenia i poglądy. Na zakończenie odprawy Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach, podziękował za dotychczasową współpracę i wsparcie samorządowcom, strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zdjęcia: Jacek Kieroński gorlice112.pl

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 20.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   883
Alarmy fałszywe   38
OGÓŁEM   1275

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio