W poniedziałkowe popołudnie 15 października 2018r. 13 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu gorlickiego przystąpiło do egzaminu kończącego szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego

dla strażaków ratowników OSP.Program zajęć obejmował 31 godzin lekcyjnych. Zajęcia trwały od 6 do 15 października  2018r. Komisję egzaminacyjną powołał Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Bębenek. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był kpt. Łukasz Łotocki z KW PSP w Krakowie, członkami komisji byli mł. bryg. Arkadiusz Nosal - z KM PSP Nowy Sącz i mł. bryg. Andrzej Czeluśniak z KP PSP Gorlice. Egzamin składał się z części teoretycznej testu sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy oraz części praktycznej na, którą składały się: prowadzenie działań ratowniczych podczas wypadku drogowego w tym wydobywanie osoby poszkodowanej z samochodu osobowego. Wszyscy druhowie pozytywnie zaliczyli obie części egzaminu, co pozwoliło im ukończyć szkolenie i nabyć uprawnienia. Druhom OSP gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej działalności ratowniczej.

 Zdjęcia: Dariusz Surmacz

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 14.06.2019

Pożary            
266
Miejscowe zagrożenia   688
Alarmy fałszywe   26
OGÓŁEM   980

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio