W poniedziałkowe popołudnie 7 maja 2018r. 38 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gorlickiego przystąpiło do egzaminu kończącego szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.

Program zajęć obejmował 130 godzin lekcyjnych. Zajęcia trwały od 6 kwietnia do 7 maja 2018r. Komisję egzaminacyjną powołał Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był bryg. Mirosław Mossoczy - Z-ca Naczelnika Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie, członkami komisji byli mł. bryg. Arkadiusz Nosal - Z-ca Naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego z KM PSP Nowy Sącz i mł. bryg. Andrzej Czeluśniak – Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego z KP PSP Gorlice. Egzamin składał się z części teoretycznej tj. testu sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy oraz części praktycznej na, którą składały się: obsługa aparatu powietrznego, znajomość sprzętu pożarniczego, użycie rzutki ratowniczej, wydobywanie osoby poszkodowanej z samochodu osobowego oraz ćwiczenie praktyczne z zakresu taktyki działań gaśniczych z użyciem drabiny D-10W. Wszyscy druhowie pozytywnie zaliczyli obie części egzaminu, co pozwoliło im ukończyć szkolenie i nabyć uprawnienia do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Druhom OSP gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej działalności ratowniczej.

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.04.2019

Pożary            
217
Miejscowe zagrożenia   254
Alarmy fałszywe   14
OGÓŁEM   485

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio