Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach informuje, że w ramach dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania publicznego

pod tytułem „zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” jednostki OSP z ksrg z terenu powiatu gorlickiego w ramach środków bieżących otrzymały z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie następujące limity środków pieniężnych w ramach dotacji:

 

- Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej – 5283 zł.,

- Wyposażenie osobiste i ochronne – 38720 zł.,

- Remonty strażnic – 89000zł.

 Środki pieniężne po szczegółowej analizie potrzeb zostały rozdysponowane w następujący sposób:

L.p.

OSP

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Wyposażenie osobiste i ochronne

Remonty strażnic 

1

Biecz

1 000,00 zł

2 953,00 zł

 

2

Binarowa

2 400,00 zł

550,00 zł

18 000,00 zł

3

Bobowa

 

3 450,00 zł

18 000,00 zł

4

Dominikowice

300,00 zł

2 650,00 zł

 

5

Kobylanka

583,00 zł

2 867,00 zł

4 000,00 zł

6

Kryg

 

3 000,00 zł

 

7

Wójtowa

 

2 800,00 zł

9 000,00 zł

8

Łużna

 

2 850,00 zł

15 000,00 zł

9

Szalowa

1 000,00 zł

1 500,00 zł

 

10

Moszczenica

 

2 650,00 zł

 

11

Ropa

 

3 000,00 zł

 

12

Sękowa

 

2 800,00 zł

 

13

Brunary

 

2 350,00 zł

4 000,00 zł

14

Gładyszów

 

2 500,00 zł

21 000,00 zł

15

Uście Gorlickie

 

2 800,00 zł

 

Razem

5 283,00 zł

38 720,00 zł

89 000,00 zł

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.04.2019

Pożary            
217
Miejscowe zagrożenia   254
Alarmy fałszywe   14
OGÓŁEM   485

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio