10 lutego 2018r. o godzinie 11.00 w Pijalni Głównej Wód Mineralnych w Krynicy Zdroju odbyła się „Gala Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża”.

Podczas gali podsumowano XII edycję programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie Ognisty Ratownik - Gorąca Krew”.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Kierownictwo Zarządu Głównego i Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, przedstawiciele parlamentu, sejmiku województwa małopolskiego, samorządu powiatu nowosądeckiego, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak, komendanci i kadra kierownicza Komend Miejskich i Powiatowych PSP województwa małopolskiego a także przedstawiciele poszczególnych ogniw Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Powiat gorlicki reprezentowali: p.o. Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach st. kpt. Waldemar Krok, Z-ca Dowódcy JRG, a zarazem prezes Klubu HDK Przy KP PSP w Gorlicach mł. bryg. Dariusz Surmacz, Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego, a zarazem wiceprezes Klubu HDK przy KP PSP w Gorlicach mł. bryg. Andrzej Czeluśniak, a także druhowie  z OSP: Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, a zarazem Prezes Klubu HDK OSP Moszczenica dh Przemysław Wszołek wraz z Członkami Zarządu Klubu dh Tomaszem Skrobotem i dh Adamem Bryłą, a także Prezes Klubu HDK przy OSP Kwiatonowice dh Stanisław Żegleń.

Program pn. "Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie Ognisty Ratownik - Gorąca Krew", odbywa się corocznie od 2006 roku. Celem programu jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew oraz propagowanie idei krwiodawstwa wśród strażaków, oraz społeczności lokalnych. W 2017 roku na terenie województwa małopolskiego w 76 zorganizowanych przez strażackie kluby HDK akcjach pozyskano ponad 1450 litrów krwi.

Gorliccy strażacy uczestniczą od pierwszej edycji programu, zajmując miejsca wyłącznie na podium. W tym roku do gorlickiej komendy trafił puchar za zajęcie II miejsca w kategorii "Najaktywniejsza Komenda PSP". Dużym sukcesem zakończył się także udział jednostki OSP Moszczenicy, która reprezentowała powiat gorlicki w programie. Wśród jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w/w jednostka zajęła V miejsce w kategorii "Najaktywniejsza Jednostka OSP". Najaktywniejsi zostali uhonorowani pucharami, dyplomami i uściskiem dłoni Prezesów i swoich przełożonych.

Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

W kategorii I - najaktywniejsza jednostka PSP
I miejsce - KM PSP w Nowym Sączu
II miejsce - KP PSP w Gorlicach
III miejsce - KP PSP w Oświęcimiu

W kategorii II - najaktywniejsza jednostka OSP
I miejsce - OSP Kwików
II miejsce - OSP Zakrzów
III miejsce - OSP Izdebnik
V miejsce - OSP Moszczenica

W kategorii III - najaktywniejszy strażak indywidualny
I miejsce - Pan Dariusz Cieśla - z KM PSP Nowy Sącz
II miejsce - Pan Józef Szczupak - z OSP Zakrzów
III miejsce - Pan Remigiusz Bury - z OSP Targanice Górne.

Gala Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża była też okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i wyróżnień oraz podsumowania programu „Młoda Krew Ratuje Życie”. Miło nam poinformować, że Medalem Zasłużony Dla Zdrowia Narodu Polskiego odznaczono m.in. Prezesa Klubu HDK przy OSP Kwiatonowice dh Stanisława Żeglenia.

W uroczystości udział wzięło blisko 300 krwiodawców, dla których na zakończenie koncert zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Wszystkim osobom uczestniczącym i wspierającym akcję, dzięki którym Klubu HDK przy KP PSP w Gorlicach zajął II miejsce w XII edycji programu „Strażacy w honorowym krwiodawstwie, Ognisty Ratownik - Gorąca Krew” Zarząd Klubu serdecznie dziękuje za pomoc i wspieranie naszych działań. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIII edycji oraz akcjach planowanych na maj i listopad 2018 roku.

 

Zdjęcia: Przemysław Wszołek

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 19.02.2019

Pożary            
47
Miejscowe zagrożenia   69
Alarmy fałszywe   4
OGÓŁEM   120

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio