3 marca 2018 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiu (gm. Ropa) zorganizowana została narada roczna Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach

i odprawa operacyjna dla Komendantów Gminnych ZOSP RP, Prezesów i Naczelników jednostek OSP z terenu powiatu gorlickiego. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach Pana bryg. Krzysztofa Gładysza w odprawie udział wzięli:
- mł. bryg. Paweł Sejmej - Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
- Pan Karol Górski – Starosta Powiatu Gorlickiego
- Pan Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice
- Pan Mirosław Wędrychowicz – Burmistrz Miasta Biecz
- Pan Wacław Ligęza – Burmistrz Miasta Bobowa
- Pani Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa
- Pan Ryszard Guzik - Wójt Gminy Gorlice
- Pan Jerzy Wałęga – Wójt Gminy Moszczenica
- Pan Dymitr Rydzanicz - Wójt Gminy Uście Gorlickie
- Pan Jan Morańda - Wójt Gminy Ropa
- dh Krzysztof Kosiba – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach
- Komendanci gminni, Prezesi i Naczelnicy OSP z terenu powiatu Gorlickiego.
Organizatorami odprawy była Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach, ZOP ZOSP RP w Gorlicach oraz Wójt Gminy Ropa. W naradzie udział wzięło 90 osób.
Odprawę rozpoczął od przywitania gości Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, który następnie przedstawił program narady, charakterystykę
powiatu gorlickiego oraz krótką informację o działalności Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach za rok 2017.
Blok tematyczny podzielony został na dwa panele. Podczas pierwszego kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach podsumowali ubiegły rok, w zakresie działalności organizacyjno-kadrowej, operacyjno-szkoleniowej, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, oficera prasowego, kontrolno-rozpoznawczej, kwatermistrzowsko-technicznej i finansowej. Następnie Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Paweł Sejmej szczegółowo omówił działalność Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie za rok 2017 w tym temat dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz plany na rok 2018.

Panel drugi odprawy dotyczył spraw operacyjno-szkoleniowy podczas którego zaplanowaną tematykę referowali:

- Zagrożenia rakotwórcze dla strażaków - mł. ogn. Bogusław Łukaszyk

- Wnioski po inspekcjach gotowości operacyjnej w 2017r. - st. kpt. Piotr Migacz

- Nowe zasady inspekcji gotowości operacyjnej - st. kpt. Piotr Migacz

- Zasady rozliczenia dotacji z MSWiA - mł. bryg. Andrzej Czeluśniak

- Sprawy szkoleniowe i operacyjne w jednostkach OSP - mł. bryg. Andrzej Czeluśniak     

- Analiza pożaru Zakładu zagospodarowania odpadami „Empol” w Gorlicach - mł. bryg. Dariusz Surmacz

- Mapa hydrantów w powiecie gorlickim - mł. bryg. Andrzej Czeluśniak                                         

- IV Mistrzostwa powiatu gorlickiego w ratownictwie medycznym i doskonalenie zawodowe  z zakresu KPP dla jednostek OSP - mł. bryg. Andrzej Czeluśniak                                               

- Regulamin mundurowy członków OSP - dh Przemysław Wszołek

- Sprawy bieżące ZOP ZOSP RP w Gorlicach oraz podsumowanie 2017r. - dh Krzysztof Kosiba.


Odprawa była dla strażaków okazją nie tylko do zapoznania się z ważnymi sprawami referowanymi przez prelegentów, ale także mogli wymieniać wzajemne doświadczenia i poglądy. Na zakończenie odprawy Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach, podziękował za dotychczasową współpracę i wsparcie samorządowcom, strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym z Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach.

 

Zdjęcia: Mateusz Książkiewicz / gorlice112.pl

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 19.02.2019

Pożary            
47
Miejscowe zagrożenia   69
Alarmy fałszywe   4
OGÓŁEM   120

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio