25 lutego 2018 roku na zalewie Klimkówka odbyły się ćwiczenia jednostek OSP, podczas których strażacy doskonalili umiejętności z zakresu ratownictwa wodno-lodowego.

Ćwiczenia praktyczne zostały, wcześniej poprzedzone warsztatami teoretycznymi w siedzibie Urzędu Gminy Ropa gdzie poruszono zagadnienia:
-bezpieczeństwo w obrębie pokrytych lodem akwenów wodnych, techniki poruszania się po lodzie,
-właściwości fizykochemiczne lodu,
-właściwe zabezpieczenie ratowników i sprzętu,
-działania ratownicze na lodzie: właściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia, podejmowanie osób z wody z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu strażackich samochodów: drabin, koła ratunkowego, sań lodowych.
- hipotermia – zagrożenie dla osób topiących się i ratowników.
Prelegentami byli: instruktor wykładowca WOPR Tomasz Białkowski, Z-ca D-cy JRG w Gorlicach . bryg. Dariusz Surmacz i Prezes OSP Ropa dh Artur Łukaszyk.
Po zakończeniu zajęć teoretycznych strażacy przemieścili się na zajęcia praktyczne nad zalewem Klimkówka, gdzie przygotowane zostały trzy stanowiska do ćwiczeń. Ze względu na niską temperaturę -10 st. C porywisty wiatr i opady śniegu druhowie z OSP Ropa zorganizowali zaplecze logistyczne dla ćwiczących strażaków w postaci rozłożonych dwóch ogrzewanych namiotów pneumatycznych oraz ciepłego posiłku i gorącej herbaty.
Strażacy podczas szkolenia trenowali różne elementy ratownictwa wodno-lodowego wykorzystując specjalistyczny sprzęt w tym: sanie lodowe, drabiny nasadkowe, deskę ortopedyczną i koła ratunkowe. Celem głównym ćwiczeń było odpowiednie przygotowanie strażaków do udziału w akcjach ratowniczych polegających na dotarciu i wydobyciu poszkodowanych, pod którymi załamał się lód oraz udzieleniu im kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Szkolenie w dużym stopniu przyczyniło się do podwyższenia wiedzy i sprawności działań ratowniczych strażaków. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z JRG w Gorlicach i Stalowej Woli oraz z jednostek OSP: Ropa, Łosie, Kryg, Sękowa, Szymbark, Nowy Sącz-Biegonice, Ptaszkowa, Zielonki, Stobierna, Tenczynek w sumie 50 strażaków.

 

Zdjęcia: Z archiwum OSP Ropa

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 19.02.2019

Pożary            
47
Miejscowe zagrożenia   69
Alarmy fałszywe   4
OGÓŁEM   120

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio