Nawiązując do corocznej tradycji w związku z rozpoczynającymi się 10 lutego 2018 roku w Małopolsce feriami zimowymi, z myślą o najmłodszych pozostających w domach oraz przebywających na półkoloniach i koloniach,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach organizuje akcję „Bezpieczne zimowisko-otwarte strażnice 2018”. W ramach tego przedsięwzięcia dzieci będą mogły zobaczyć jak w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej służbę pełnią strażacy, zobaczą sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który ratownicy wykorzystują w swojej codziennej służbie. Odwiedzające nas grupy zorganizowane będą brały udział w szkoleniu z wykorzystaniem prezentacji dotyczących zasad bezpiecznego zachowania się w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia w domu i szkole oraz zagrożeń na zamarzniętych ciekach wodnych. Zwiedzanie koszar może odbywać się w każdym dniu tygodnia w godzinach 1000 – 1300 w grupach zorganizowanych pod opieką osób dorosłych. Przed planowaną wizytą w celu rezerwacji najdogodniejszego terminu prosimy o kontakt telefoniczny na numery:

Z-ca D-cy JRG mł. bryg. Dariusz Surmacz  tel. (18)3549321

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach w 2017 roku również organizowała akcje nawiązując do corocznej tradycji popularyzacji zagadnień szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, w miesiącu maju oraz podczas wakacji zorganizowano dni otwartych strażnic dla dzieci i młodzieży  nie tylko z powiatu gorlickiego. Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą w Gorlicach odwiedziło w ramach tych akcji i nie tylko 34 zorganizowane grupy tj. łącznie 934 osób.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 19.02.2019

Pożary            
47
Miejscowe zagrożenia   69
Alarmy fałszywe   4
OGÓŁEM   120

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio