1 lutego 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków przez Z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach . bryg. mgr Bohdana Białonia

w związku z raportem o zwolnieniu ze służby w PSP skierowanym do Komendanta Głównego PSP o przejście na zaopatrzenie emerytalne.
Na stanowisko pełniącego obowiązki Z-cy Komendanta został powołany st. kpt. Waldemar Krok do chwili powołania pełniący służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie. W uroczystości udział wzięli Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak, starosta gorlicki Karol Górski, burmistrz Gorlic Rafał Kukla, burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz, Prezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach dh Krzysztof Kosiba oraz strażacy i pracownicy cywilni z Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach. Przybyli na uroczystość goście podziękowali, ustępującemu zastępcy komendanta powiatowego . bryg. Bohdanowi Białoniowi za ponad 36 lat służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej w powiecie gorlickim życząc wszelkiej pomyślności i realizacji swoich marzeń, pasji. Ustępujący z-ca komendanta podziękował za współpracę swoim przełożonym i podwładnym życząc powodzenia i wielu sukcesów zawodowych. W imieniu wszystkich strażaków i pracowników cywilnych z KP PSP w Gorlicach podziękowania złożył Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, wręczając po zakończeniu uroczystości z przedstawicielami komendy i jednostki ratowniczo-gaśniczej replikę szabli generalskiej gen. Władysława Sikorskiego i kwiaty. Na koniec uroczystości wszyscy uczestnicy uroczystości zostali uwiecznienie na pamiątkowej fotografii.


Pan . bryg. mgr Bohdan Białoń strażacką służbę rozpoczął w 1981 roku, kiedy to został kadetem Szkoły Chorążych Pożarnictwa PSP w Krakowie. Po ukończeniu szkoły od pierwszego września 1983 roku został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Gorlicach na stanowisko dowódcy plutonu. Od 1 lipca 1989 pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Rejonowego, a od 1 stycznia 1990 instruktora ds. organizacyjnych w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Od pierwszego lipca 1992 roku do 31 stycznia 2013 roku pełnił funkcję Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Od 1 sierpnia 2013 roku Małopolski Komendant Wojewódzki PSP powołał go na stanowisko Z-cę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, które zajmował do dnia 31 stycznia 2018 r.
W czasie pełnienia służby ciągle podnosił swoje kwalifikacje, w 2003 r. zdobył tytuł magistra w Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku Wychowanie Obronne. W roku 2009 ukończył Studia Podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
Ustępujący z-ca komendanta za swoją działalność i zaangażowanie był wyróżniony i odznaczany. Otrzymał m.in: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotym Znakiem Związku OSP RP, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Medalem Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej.

 

Zdjęcia: Marcin Gugulski

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 19.02.2019

Pożary            
47
Miejscowe zagrożenia   69
Alarmy fałszywe   4
OGÓŁEM   120

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio