15 stycznia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach odbyło się spotkanie Pani wiceminister Renaty Szczęch i Pani poseł Barbary Bartuś z przedstawicielami służb mundurowych

podległych pod ministra spraw wewnętrznych i administracji. Celem głównym spotkania z Panią wiceminister było omówienie bieżącego stanu bezpieczeństwa rejonów przygranicznych, a także ocena działalności Placówki Zamiejscowej Straży Granicznej, której siedziba od 3 lipca 2017 roku mieści się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Konferencja była też okazją do poruszenia kwestii związanych możliwością wzmocnienia kadrowego i sprzętowego Grupy Zamiejscowej SG w Gorlicach oraz pogłębienia współpracy wszystkich służb na rzecz bezpieczeństwa. W uroczystym spotkaniu wzięli udział: Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu – ppłk SG Stanisław Laciug, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach insp. Krzysztof Tybor, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Gładysz oraz Komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Gorlice Mirosław Sternik. Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa na której Pani Wiceminister, przekazała mediom ustalenia i efekty spotkania.

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 19.02.2019

Pożary            
47
Miejscowe zagrożenia   69
Alarmy fałszywe   4
OGÓŁEM   120

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio