Od 12 do 13 stycznia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zorganizowane zostało dla druhów OSP z terenu powiatu gorlickiego szkolenie Naczelników OSP

według programu z dnia 17 listopada 2015r. zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Zajęcia szkoleniowe trwały przez dwa dni i obejmowały następujące zagadnienia:
- obowiązki i odpowiedzialność naczelnika OSP,
- organizacja Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP,
- odpowiedzialność i aspekt finansowy utrzymania gotowości bojowej jednostki OSP,
- bezpieczeństwo i higiena pracy podczas ćwiczeń i działań ratowniczo-gaśniczych,
- plan rozwoju grup specjalistycznych – podstawowy poziom działań ratowniczych,
- ceremoniał pożarniczy,
- organizacja szkoleń, ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych.
W szkoleniu uczestniczyło 18 druhów z jednostek OSP: Biecz, Brunary, Bugaj, Dominikowice, Kobylanka, Kryg, Libusza, Moszczenica, Ropica Górna, Rozdziele, Sękowa i Wola Łużańska. W dniu 15 stycznia komisja egzaminacyjna powołana przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie przeprowadziła egzamin końcowy. Wszyscy uczestnicy szkolenia zdali pozytywnie egzamin końcowy. Druhom, którzy zdobyli nowe kwalifikacje, gratulujemy i życzymy owocnej pracy w swoich jednostkach.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 19.02.2019

Pożary            
47
Miejscowe zagrożenia   69
Alarmy fałszywe   4
OGÓŁEM   120

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio