W 2017 roku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Gorlicach oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorlickiego interweniowały 1324 razy oraz 4 wyjazdy poza powiat gorlicki, (wzrost ilości interwencji  porównując z rokiem poprzednim o 415, procentowo o 45,56%). W ubiegłym roku doszło do  395 (wzrost o 72 interwencje, procentowo o ponad 22,29%).  Na szczególną uwagę zasługuje bardzo duży  pożar w dniu 19 maja 2017 r. w Zakładzie Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi „Empol” w Gorlicach. Strażacy 874 razy likwidowali skutki miejscowych zagrożeń (wypadków drogowych, silnego wiatru, opadów deszczu, chemiczne, ekologiczne). Ilość miejscowych zagrożeń  wzrosła w porównaniu z rokiem 2016 o 61,25%. W roku 2017 strażacy wyjeżdżali 55 razy do alarmów fałszywych, ilość tych wyjazdów wzrosła w porównaniu z rokiem 2016 o 25%.  Ogółem w działaniach w 2017 roku uczestniczyło 2298 samochodów pożarniczych PSP i OSP (wzrost o 502 zastępy w porównaniu z rokiem ubiegłym,  procentowo 27,95 %). Łącznie we wszystkich akcjach  ratowniczo - gaśniczych wzięło udział 10288 strażaków (wzrost o 2342 strażaków procentowo 29,47%). W wyniku pożarów nikt nie zginął, 7 osób zostało rannych. W wypadkach drogowych 3 osoby poniosło śmierć, a 117 osób zostało rannych. Szacunkowa wartość strat w wyniku pożarów to około 7,9 mln. zł  w wyniku miejscowych zagrożeń to około 1,8 mln. zł. Wartość uratowanego mienia w pożarach oszacowano na około 181 mln. zł a w miejscowych zagrożeniach na około 160 tys. zł.

Popularyzacja  wśród społeczeństwa Państwowej Straży Pożarnej  i dokonań strażaków z KP PSP w Gorlicach poprzez informowanie społeczeństwa powiatu o prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach oraz akcjach mających na celu popularyzację bezpieczeństwa i Państwowej Straży Pożarnej

W 2017 roku prowadzono kampanie mające za zadanie popularyzację bezpieczeństwa między innymi: „Czad i ogień. Obudź czujność”, „Stop pożarom traw”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”.

Nawiązując do corocznej tradycji popularyzacji zagadnień szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w miesiącu maju i miesiącach wakacyjnych zorganizowano dni otwartych strażnic dla dzieci i młodzieży z powiatu gorlickiego. Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą w Gorlicach odwiedziło w ramach akcji i poza nimi 34  zorganizowanych grup tj. łącznie 934 osób.

Strażacy z JRG w Gorlicach wzięli udział w siedmiu imprezach plenerowych organizowanych przez inne instytucje:

- Piknik integracyjno- edukacyjny  z Okazji Dnia Dziecka w Gorlicach organizowany przez Zarząd Osiedla nr 1 Stróżówka. (około100 osób),

- Festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany przez Zarząd Osiedla nr 12 - pokazy ratowniczo-gaśnicze i pogadanka  w ramach projektu profilaktycznego „Smok Mądragon Daje Radę” realizowanego przez Miejski Zespół Szkół nr 4 w Gorlicach. ( około 300 osób),

- Piknik Delfin zorganizowany przez szkołę pływania Delfin w Gorlicach - pokazy ratowniczo-gaśnicze.  ( około 200 osób),

- XIX Festyn Parafialny  w Parafii p.w. Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach - pokazy ratowniczo-gaśnicze  ( około 800 osób),

- Piknik Rodzinny  w ramach „Tygodnia Pozytywnych Inicjatyw” organizowany przez UM w Gorlicach, Ewangeliczną Wspólnotę Zielonoświątkową w Gorlicach, Akademie Sportu i Kościół Zielonoświątkowy w Gorlicach - pokazy ratowniczo-gaśnicze (około 200 osób),

- Eksplozja kolorów zorganizowana przez Urząd Miasta w Gorlicach - pokazy ratowniczo-gaśnicze (około 250 osób),

- Mini Bieg Naftowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Maraton Gorlice  na stadionie OSiR w Gorlicach - pokazy ratowniczo-gaśnicze (około 200 osób),

 W  akcjach plenerowych wzięło udział około 2050 osób.

Prowadzone były również pogadanki upowszechniające ochronę przeciwpożarową, zasady bezpieczeństwa oraz naukę pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych instytucji w szkołach i przedszkolach tj: w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach (200 osób) w Zespole Szkół w Kobylance  – (178 uczniów  i 12 nauczycieli), w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach (71 policjantów), w Niepublicznych Przedszkolach Elfie w Gorlicach (30 dzieci) Uniwersytet Złotego Wieku w Gorlicach (65 osób) w Zespole Szkół w Zagórzanach (18 nauczycieli), w Zespole Szkół nr 1 w Bieczu  (42 nauczycieli), w Zespole Szkół w Łużnej (36 nauczycieli), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu (14 nauczycieli), w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorlicach (30 nauczycieli), w Zespole Szkół w Staszkówce (24 nauczycieli), w Zespole Szkół  w Staszkówce podczas półkolonii (50 dzieci), w Świetlicy parafialnej „Przystań” w Gorlicach (40 dzieci), w Niepublicznym Przedszkolu „Chatka Misia Uszatka” w Gorlicach (27 dzieci), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dinarowej (22 nauczycieli), w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wilczyskach (9 nauczycieli, 36 przedszkolaków, 94 uczniów i 2 osoby personelu)  w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bieczu (15 osób), w Zespole Szkół nr 2 w Bieczu (23 nauczycieli) w Szkole Podstawowej nr 1 w Łużnej (65 uczniów).

 Łącznie w prelekcjach uczestniczyło 1103 osób.

 Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach od 4 do21 grudnia 2017 roku odwiedzili 63 placówki oświatowe. Spotkania w szkołach były okazją do przekazania kalendarzy PSP na 2018 rok  oraz przeprowadzenia prelekcji  dla uczniów i nauczycieli na temat ochrony przeciwpożarowej, podręcznego sprzętu gaśniczego, telefonów alarmowych i prawidłowego alarmowania służb ratowniczych, bezpiecznego dogrzewania w tym zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Podczas odwiedzin w szkołach strażacy przekazywali również informacje na temat kampanii społecznych organizowanych pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czad i ogień. Obudź czujność!”

Łącznie w spotkaniach tych uczestniczyło 5942 uczniów oraz 405 nauczycielami.

W ramach kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo” w 2017 roku strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach zrealizowali aż  165 spotkań z uczniami, nauczycielami, władzami powiatu, gmin, mieszkańcami powiatu prowadząc pogadanki, prelekcje. Uczestniczyło w nich 15025 dzieci i 2874 osoby dorosłe.

 Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach  w 2017 roku uczestniczyli w organizacji  turniejów i konkursów między innymi:

- XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego,

- Konkursu Kalendarzowego PSP 2017,

- XXXX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”,

- Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Motoryzacyjnej,

- Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym,

- Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK,

- XXVIII Spartakiady Honorowych Dawców Krwi PCK,

- III Bieckiego Biegu Służb Mundurowych i nie tylko,

- Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia.

Wśród 15 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Kalendarzowego PSP 2017 pod hasłem „Przygody Iskierki i Płomyka” znalazła się praca plastyczna rodzeństwa, uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego z Libuszy Julii i Jakuba Pabisz. Nagrody dwa tablety Kiano i dwa power banki oraz dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego zostały wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego przez mł. bryg. Bohdana Białonia Z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach i mł. bryg. Dariusza Surmacza Z-cę D-cy JRG w Gorlicach w dniu 23 czerwca 2017 r.

W ramach XII edycji programu pn. "Strażacy w honorowym krwiodawstwie ognisty ratownik - gorąca krew" Klub HDK przy Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach  podczas  dwóch zorganizowanych akcji w maju i listopadzie pozyskał dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach  52 litry krwi.

 KALENDARIUM

16,17 i 18 stycznia 2017 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gorlicach doskonalili umiejętności z zakresu ratownictwa wodno-lodowego na Łowisku Specjalnym PZW - Stawy Rybne w Kobylance. 

18 i 19 stycznia 2017r. w auli Domu Polsko-Słowackiego im. Dusana Jurkovica w Gorlicach strażacy z JRG przeprowadzili  zajęcia z słuchaczami z Uniwersytetu Złotego Wieku. Było to już czwarte spotkanie strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach z seniorami z UWZ. Seniorzy pod okiem strażaków tj. mł. bryg. Dariusz Surmacza,  mł. asp. Piotra Orlofa, st.sekc. Alberta Apoli i sekc. Jacka Dyląga edukowali się  z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

26 stycznia 2017r. w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach została przeprowadzona prelekcja przez mł. bryg. Dariusz Surmacza,   dla rodziców na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych oraz poruszone zostały zagadnienia  kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność!”.

31 stycznia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków przez Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach  st. bryg. mgr inż. Dariusza Grygowicza w związku z  przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

26 lutego 2017 r. w Woli Drwińskiej (powiat bocheński) odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji programu "Strażacy w honorowym krwiodawstwie ognisty ratownik - gorąca krew". Gorliccy strażacy z Klubu HDK przy KP PSP w Gorlicach  podczas uroczystości otrzymali puchar za zajęcie  III miejsca w kategorii "najaktywniejsza Komenda PSP".

15 marca 2017 roku Kluby Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu gorlickiego oraz Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach  zorganizowały zbiórkę krwi w ramach ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi „spoKREWnieni służbą” która odbywa się pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od strażaków pozyskano 4,05 litra krwi.

23 marca 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach odbyła się uroczysta zbiórka. Podczas której  mł. bryg. Krzysztof Gładysz otrzymał z rąk Małopolskiego  Komendanta Wojewódzkiego  PSP st. bryg. Stanisława Nowaka decyzję o powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

25 marca w  Domu Zdrojowym w Wapiennym (gm. Sękowa) zorganizowana została roczna odprawa operacyjna dla Komendantów ZOSP RP i Naczelników jednostek OSP z terenu powiatu gorlickiego. Prelegentami byli strażacy z KP PSP w Gorlicach - mł. bryg. Krzysztof Gładysz, bryg. Zbigniew Szurek, mł. bryg. Andrzej Czeluśniak, mł. bryg. Dariusz Surmacz, st. kpt. Piotr Migacz, mł. ogn. Bogusław Łukaszyk.

27 marca 2017 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie: przewodniczący - mł. bryg. Dariusz Surmacz, mł. bryg. Andrzej Czeluśniak – wiceprzewodniczący, Wioletta Sarnecka - sekretarz, st. kpt. Piotr Migacz - członek.

11 kwietnia 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach odbyło się podsumowanie etapu powiatowego XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” w którym uczestniczyli mł. bryg. Krzysztof Gładysz Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach, mł. bryg. Dariusz Surmacz Z-ca D-cy JRG w Gorlicach.

28 kwietnia 2017 roku na obiekcie Elektrociepłowni w Gorlicach odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „ELEKTROCIEPŁOWNIA 2017” z udziałem strażaków z KP PSP w Gorlicach, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Nowy Sącz 1” i jednostek OSP z terenu powiatu gorlickiego.

11 maja 2017 r. odbyły się Komendzie Powiatowym PSP w Gorlicach - Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

13 maja 2017 r. Kluby Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy zorganizowały zbiórkę krwi w ramach XII edycji ogólnopolskiej akcji "Strażacy w honorowym krwiodawstwie ognisty ratownik - gorąca krew”. Krew oddało 41 osób, co łącznie dało ponad osiemnaście litrów krwi bezcennej dla ratowania życia ludzkiego.

27 maja 2017 roku w Bieczu odbyły się III Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Ratownictwie Medycznym. Głównym celem mistrzostw było podnoszenie umiejętności strażaków z zakresu ratownictwa medycznego.

1 czerwca 2017 roku na terenie powiatu krakowskiego  odbyły się VII Mistrzostwa  Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP woj. małopolskiego zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie. Drużyna z JRG w Gorlicach zajęła szóste miejsce.

12 czerwca 2017r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie  Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył  „Medalem za Ofiarności i Odwagę”  st. asp. Piotra Szczerbę i mł. ogn. Piotra Drzymałę pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej  w Gorlicach.

24 czerwca 2017 roku na stadionie w Bieczu odbyła się XXVIII Spartakiada Honorowych Dawców Krwi PCK, drużyna HDK przy KP PSP w Gorlicach zajęła I miejsce.

25, 26 i 27 lipca 2017 roku na Zbiorniku Wodnym Klimkówka wraz z Gorlickim WOPR KP PSP w Gorlicach zorganizowała ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego dla strażaków z JRG i jednostek OSP z terenu powiatu gorlickiego.

5 września 2017 roku na terenie Ośrodka Wczasowo-Leczniczego w miejscowości Wapienne (gmina Sękowa) odbyły się ćwiczenia powiatowe pk. „Wapienne 2017”z udziałem sił i środków z terenu powiatu gorlickiego

23 października 2017 roku w sali audiowizualnej CKPiU w Gorlicach odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo obywateli Polski lokalnej” pod Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka.

11 listopada 2017 roku w Bieczu KP PSP w Gorlicach współorganizowała „III Biecki Bieg Służb Mundurowych i nie tylko” na dystansie 10 kilometrów. W biegu udział wzięło 82 biegaczy.

19 listopada 2017 roku Kluby Honorowych Dawców Krwi przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach zorganizowały zbiórkę krwi w ramach XII edycji ogólnopolskiej akcji "Strażacy w honorowym krwiodawstwie ognisty ratownik - gorąca krew”. Krew oddało 75 osób, co łącznie dało blisko 34 litry krwi bezcennej dla ratowania życia ludzkiego.

9 grudnia 2017 roku w zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce odbył się IX Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników „Kopalnia Soli Wieliczka 2017”. W zawadach wystartowała drużyna z KP PSP w Gorlicach.

14,15 i 19 grudnia 2017 roku Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach zorganizowała na terenie stacji narciarskiej Ski Park Magura w Małastowie ćwiczenia dla strażaków z JRG w Gorlicach i jednostek OSP z terenu powiatu gorlickiego.

W 2017 roku organizowano ćwiczenia taktyczno - bojowe dla jednostek OSP i zmian służbowych JRG połączone z praktycznym sprawdzeniem warunków ewakuacji ludzi, w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej w tym ćwiczenia powiatowe.

 Szkolenia dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych  w 2017r.:

- 3 szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, przeszkolono 68 strażaków,

- 3 szkolenia dowódców OSP, przeszkolono 49 strażaków,

- 2 szkolenia podstawowe jednoetapowe po 2015r. (1 i 2st. razem, ratownictwo techniczne i ratownictwo wodne), przeszkolono 71 strażaków,

- 3 szkolenia z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, część teoretyczna, przeszkolono 86 strażaków,

- 1 szkolenie KPP organizowane przez WOSz, przeszkolono 18 strażaków,

 Łącznie przeszkolono 274 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Statystyki częstotliwości interwencji za lata 2016-2017

 2016r.
-909 interwencji - średnio zdarzenie co około  10 h,
-542 miejscowych zagrożeń - miejscowe zagrożenie co około 16 h,
-223 pożarów - pożar co około 39 h,
-44 alarmy fałszywe -  alarm fałszywy co około 8 dni.

2017r.
-1324 interwencji - średnio zdarzenie co około 6,5 h,
-874 miejscowych zagrożeń - miejscowe zagrożenie co około 10 h,
-395 pożarów - pożar co około 22 h,
-55 alarmy fałszywe -  alarm fałszywy co około 7 dni.

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 19.02.2019

Pożary            
47
Miejscowe zagrożenia   69
Alarmy fałszywe   4
OGÓŁEM   120

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio