25 września 2017 roku na terenie Ośrodka Wczasowo-Leczniczego w miejscowości Wapienne gmina Sękowa odbyły się ćwiczenia powiatowe pk. „Wapienne 2017”z udziałem sił i środków z terenu powiatu gorlickiego

w tym Kompanii Gaśniczej „Tymbark” - Pluton 2; i Kompanii Specjalnej - Pompowej „Krak” - Sekcja D. Przed rozpoczęciem ćwiczeń w punkcie koncentracji sił i środków odprawę z funkcyjnymi i uczestnikami ćwiczeń przeprowadził nadbrygadier Stanisław Nowak Małopolski Komendant Wojewódzki PSP.

O godzinie 10.00 Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach otrzymał informację o pożarze w kompleksie drewnianych domków letniskowych w Ośrodku Wczasowo-Leczniczym w miejscowości Wapienne. Gdy na miejsce dotarli pierwsi strażacy, stwierdzili, że ogniem objęte jest dwa domki letniskowe. W wyniku rozpoznania Kierujący Działaniem Ratowniczym ustalił, że w objętych pożarem budynkach znajdowało się 4 osoby, 2 z nich doznało poparzeń ciała. Działania strażaków polegały na odcięciu dopływu prądu do budynków, ewakuacji osób z płonących obiektów, ewakuacji zagrożonych kuracjuszy w bezpieczne miejsce, podaniu 2 prądów gaśniczych w natarciu na źródło pożaru oraz 2 prądów gaśniczych w obronie na przyległe budynki letniskowe, a także udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy dwóm poparzonym osobom. Zasilanie samochodów pożarniczych zorganizowano z pobliskiego basenu. Podczas trwającej akcji strażacy otrzymali informację się od świadków, że widzieli mężczyznę, który podpalił znajdujący się na terenie ośrodka będący w remoncie drewniany wyłączony z eksploatacji budynek, po czym podpalacz oddalił się do pobliskiego lasu. W związku z tą sytuacją KDR dysponuje na miejsce kolejne zastępy straży pożarnej. Pożar drewnianego budynku szybko się rozprzestrzenił, odcinając drogę ewakuacji pracownikom prowadzącym remont. Osoby te stojąc w oknach na I piętrze budynku i oczekiwały na pomoc. Po przyjeździe dodatkowych sis strażacy w pierwszej kolejności przeprowadzają ewakuację zagrożonych 4 pracowników przy pomocy SH 24 i drabin przenośnych. Ratownicy równocześnie z ewakuacją rozpoczęli działania gaśnicze (podając trzy prądy gaśnicze w natarciu) i poszukiwawcze wewnątrz płonącego budynku.
Budowa zasilania wodnego zorganizowano z pobliskiego potoku Wapnianka, dostarczając wodę przez system przetłaczania. W trakcie działań gaśniczych doszło do zawalenia klatki schodowej części stropu, jeden ratownik uwięziony został pod stropem, doznając licznych obrażeń ciała. Strażakom szybko udało się dotrzeć do niego i wydobyć spod gruzowiska, a następnie na noszach przy pomocy drabiny przenośnej z wykorzystaniem technik wysokościowych ewakuować i udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy w bezpiecznym miejscu. Podczas akcji ratowniczo-gaśniczej strażacy zauważają dym wydobywający się z lasu. Część sił i środków będących na miejscu zdarzenia KDR przegrupowuje do gaszenia szybko rozprzestrzeniającego się pożar lasu. Strażacy, by opanować pożar podali 8 prądów gaśniczych w natarciu, a wodę do pożaru dostarczali ze stanowiska wodnego zorganizowanego przy basenie. Zastosowany system przetłaczania wody zapewnił ciągłość podawania środka gaśniczego do pożaru.
Na szczęście nie było to realne zdarzenia, ale scenariusz ćwiczeń powiatowych pk. „Wapienne 2017”.
Głównym celem ćwiczeń było ugaszenie pożarów, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym i zapewnienie ciągłości podawania wody do celów gaśniczych. Jak również wypracowanie możliwości rozwinięć taktycznych, doskonalenie współdziałania ratowników podczas dostarczania dużej ilości środka gaśniczego, organizacja systemu łączności podczas akcji prowadzonych z wykorzystaniem dużej ilości sił i środków, oraz doskonalenie umiejętności podczas wystąpienia w małych odstępach czasowych kilku pożarów o różnorodnej specyfice.
W manewrach wzięło udział 89 strażaków w tym: 5 zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gorlicach, 15 zastępów z Ochotniczej Straży Pożarnej (Uście Gorlickie, Kryg, Biecz, Łużna, Dominikowie, Kobylanka, Ropica Górna, Małastów, Siary, Męcina Wielka, Wójtowa, Sękowa, Wapienne, Bartne) oraz jeden radiowóz policyjny z dwoma funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Zabezpieczenie operacyjne rejonu na czas ćwiczeń realizowane było przez zastęp OSP Ropa.
Na zakończenie odbyło się podsumowanie ćwiczeń, w którym uczestniczyli m.in.: starosta gorlicki Karol Górski i wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch, rozjemcy ze strony Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie na czele z bryg. Mirosławem Trojanem oraz Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz.

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 21.09.2018

Pożary            
263
Miejscowe zagrożenia   799
Alarmy fałszywe   47
OGÓŁEM   1109

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio