Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy

W poniedziałkowe popołudnie 7 maja 2018r. 38 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gorlickiego przystąpiło do egzaminu kończącego szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.

2 maja 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Gorlicach podczas zmiany służby odbył się apel z okazji obchodów Narodowego Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach informuje, że w ramach dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania publicznego

Życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego

Film z życzeniami

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 22.05.2018

Pożary            
210
Miejscowe zagrożenia   179
Alarmy fałszywe   15
OGÓŁEM   404

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio