W miesiącu maju zorganizowana przez Komendę Powiatową PSP w Gorlicach  akcja „dni ochrony przeciwpożarowej – otwarte strażnice” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą w Gorlicach

1 czerwca 2017 roku na terenie powiatu krakowskiego  odbyły się VII Mistrzostwa  Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP woj. małopolskiego zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie.

Wystąpienie Pana Komendanta Głównego PSP z okazji obchodów Dnia Strażaka 2017

Pobierz

27 maja 2017 roku w Bieczu odbyły się III Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Ratownictwie Medycznym. Głównym celem mistrzostw było podnoszenie umiejętności strażaków z zakresu ratownictwa medycznego.

Wystąpienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka połączonego z jubileuszem 25 - lecia PSP

List do pobrania

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 19.02.2018

Pożary            
28
Miejscowe zagrożenia   61  
Alarmy fałszywe   6
OGÓŁEM   95

 

 

Copyright © 2015 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio