Gazeta Krakowska - organizuje plebiscyt na najlepszego strażaka Małopolski-ochotnika i zawodowca, najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej województwa małopolskiego oraz najlepszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

13 marca 2018 roku w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Oddziale Terenowym w Gorlicach odbyła się akcja oddawania krwi dla ratowania osób poszkodowanych w wypadkach oraz ciężko chorych.

3 marca 2018 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiu (gm. Ropa) zorganizowana została narada roczna Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach

10 lutego 2018r. o godzinie 11.00 w Pijalni Głównej Wód Mineralnych w Krynicy Zdroju odbyła się „Gala Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża”.

25 lutego 2018 roku na zalewie Klimkówka odbyły się ćwiczenia jednostek OSP, podczas których strażacy doskonalili umiejętności z zakresu ratownictwa wodno-lodowego.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 14.08.2018

Pożary            
244
Miejscowe zagrożenia   643
Alarmy fałszywe   35
OGÓŁEM   922

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio