Wakacje za nami-były pracowite dla strażaków powiatu gorlickiego, którzy interweniowali 497 razy o 68 zdarzeń więcej niż w roku ubiegłym w analitycznym okresie.

Ćwiczenia taktyczno – bojowe realizowane na obiektach zewnętrznych w ramach doskonalenia zawodowego strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gorlicach w sierpniu zostały zrealizowane na obiekcie piekarni Bobowska w Bobowej. Uczestnicy ćwiczeń mieli możliwość zapoznania z obiektem w tym poznania procesu produkcji oraz występujących zagrożeń. Celem ćwiczeń było sprawdzenie elementów mających znaczenie dla sprawnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W tym likwidację pożaru w nieznanym przez strażaków obiekcie piekarni z wykorzystanie sprzętu i potencjału ratowniczego będącego na miejscu ćwiczeń oraz ocena wypracowanego zamiaru taktycznego przez Kierującego Działaniem Ratowniczym i podjętych przez niego decyzji. Innym ważnym elementem ćwiczeni była organizacja łączności, współdziałanie strażaków PSP i OSP. W trzydniowych ćwiczeniach od 27 do 29 sierpnia 2018 roku uczestniczyło 18 zastępów w tym 59 strażaków z trzech zmian służbowych z JRG w Gorlicach oraz jednostek OSP z terenu gminy Bobowa tj. OSP Stróżna, OSP Brzana, OSP Bobowa, OSP Jankowa, OSP Siedliska, OSP Wilczyska.

 

 Zdjęcia: Dariusz Surmacz

Burze i nawałnice mogą być śmiertelnie niebezpieczne. To zjawiska, które szybko się przemieszczają stwarzając zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia.

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik kierowca) w Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach.

Do pobrania:

Załączniki 2

Załączniki 3

Załączniki 4

W dniach 2 sierpnia 6 i 7 sierpnia 2018r. na Zalewie Klimkówka przeprowadzone zostały ze współpracy z Gorlickim WOPR ćwiczenia z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 19.02.2019

Pożary            
47
Miejscowe zagrożenia   69
Alarmy fałszywe   4
OGÓŁEM   120

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio