W dniu trzeciego i szóstego grudnia 2014r. gorliccy strażacy byli alarmowani w godzinach wieczornych do przeprowadzenia pomiaru stężenia zawartości tlenku węgla do mieszkań w budynkach wielorodzinnych w Gorlicach przy ul. Kopernika (03.12.2014r.) i ul. Jagiełły (06.12.2014r).

W dniu 28 listopada w siedzibie JRG w Krynicy Zdroju odbyło się kolejne już szóste coroczne spotkanie z kierownikami kolei linowych z terenu powiatu nowosądeckiego i gorlickiego.

Tradycyjnie jak co roku burmistrz Gorlic Witold Kochan zaprosił krwiodawców i działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża na okolicznościowe spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, które odbyło się w Dworze Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach w dniu 13 listopada 2014r.

Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej) była w dniu 19 listopada 2014r. miejscem ćwiczeń Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Gorlicach oraz jednostek OSP z terenu gminy Uście Gorlickie i Ropa.

W sobotę 15 listopada Kluby Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy zorganizowały zbiórkę krwi w ramach IX edycji ogólnopolskiej akcji strażacy w honorowym krwiodawstwie -  "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew”  oraz obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 22.03.2019

Pożary            
152
Miejscowe zagrożenia   219
Alarmy fałszywe   10
OGÓŁEM   381

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio