„Nie dla dymu” to już trzecia edycja akcji realizowanej przez Fundację Orlen – Dar Serca pod patronatem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Celem tegorocznej edycji jest wyposażenie w gaśnice Rodzinnych Domów Dziecka oraz zachęcanie społeczeństwa do posiadania gaśnic w domach. Gaśnice przekazane przez fundację są przeznaczone do gaszenia pożarów m.in. ciał stałych, cieczy palnych oraz tłuszczów jadalnych.
Dwie tego typu gaśnice trafiły do powiatu gorlickiego do rodzinnych domów dziecka w Krygu i Strzeszynie. Uroczyste przekazanie gaśnic miało miejsce w dniu 26 stycznia w placówce prowadzonej przez Państwa Trzaskoś w Strzeszynie w której opiekę znalazło 12 wychowanków. W dniu 29 stycznia gaśnica trafiła do Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego przez Państwa Gospodarek z Krygu w którym zamieszkuje czwórka dzieci. Przekazanie gaśnic było też okazją do przeprowadzenia krótkiej pogadanki dla opiekunów i dzieci na temat otrzymanej gaśnicy, jej obsługi oraz zachowania w przypadku wystąpienia pożaru w domu oraz jak uniknąć tego zagrożenia.
W ubiegłych latach rodzinne placówki opiekuńcze z całego kraju otrzymały od Fundacji Orlen – Dar Serca czujniki tlenku węgla i czujniki dymu. Otrzymane w tym roku przez Rodzinne Domy Dziecka gaśnice doskonale uzupełniły pakiet bezpieczeństwa, w połączeniu z wcześniej otrzymanymi czujnikami tlenku węgla i dymu chronią mieszkańców przebywających w tych obiektach.
Akcja „Nie dla dymu” wpisuje się też w działania państwowej straży pożarnej w ramach realizowanego programu na lata 2015-2024 „Zgaś ryzyko”, który ma na celu ograniczenie liczby pożarów.
W Polsce wybucha rocznie około 30 tysięcy pożarów w których śmierć ponosi ponad pół tysiąca osób a blisko 4 tys. zostaje rannych. Ponadto tysiące osób traci dobytek swojego życia. Te przerażające statystyki liczbowe, dzięki wyżej wymienionym działaniom powinny przynieść zamierzony cel.

  

 

Zdjęcia: Piotr Sekuła

O godz. 19.30 doszło do awarii zasilania w stacji narciarskiej "Ski Park Magura" w wyniku czego uległa zatrzymaniu napowietrzna kolej jednolinowa. Na krzesełkach uwięzionych zostało 20 osób. Obsłudze kolei nie udało się przywrócili zasilania awaryjnego w związku, z czym kierownik kolei podjął decyzje o ewakuacji ludzi z wyciągu. O godz. 20.01 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Gorlicach wpłynęła informacja o awarii.

W dniu 21 stycznia w auli Domu Polsko-Słowackiego im. Dusana Jurkovica w Gorlicach odbył się pierwszy wykład o tematyce związanej z ochroną przeciwpożarową dla 78 słuchaczy z Uniwersytetu Złotego Wieku.

Nawiązując do corocznej tradycji popularyzacji zagadnień szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, z myślą o dzieciach pozostających w tym okresie w domach, przebywających na półkoloniach jak i korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku w mieście Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach organizuje akcję "Bezpieczne zimowisko - otwarte strażnice 2015".

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 22.03.2019

Pożary            
152
Miejscowe zagrożenia   219
Alarmy fałszywe   10
OGÓŁEM   381

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio