3 marca 2018 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiu (gm. Ropa) zorganizowana została narada roczna Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach

25 lutego 2018 roku na zalewie Klimkówka odbyły się ćwiczenia jednostek OSP, podczas których strażacy doskonalili umiejętności z zakresu ratownictwa wodno-lodowego.

Informacja Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej

W związku z ogólnopolską akcją zbiórki krwi „spoKREWnieni służbą” która odbywa się pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Kluby HDK przy Komendzie Powiatowej

Nawiązując do corocznej tradycji w związku z rozpoczynającymi się 10 lutego 2018 roku w Małopolsce feriami zimowymi, z myślą o najmłodszych pozostających w domach oraz przebywających na półkoloniach i koloniach,

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 22.05.2018

Pożary            
210
Miejscowe zagrożenia   179
Alarmy fałszywe   15
OGÓŁEM   404

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio