W dniu 8 marca w nocy o godz. 0.30 gorliccy strażacy zostali zaalarmowani do przeprowadzenia pomiaru stężenia zawartości tlenku węgla w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym w Gorlicach przy ul. Krzywej.

Podczas ferii zimowych w miesiącach styczniu i lutym Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach  zorganizowała akcję „Bezpieczne zimowisko – otwarte strażnice 2015”. Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą w Gorlicach odwiedziło w ramach akcji 67 dzieci w 4 zorganizowanych grupach.

W dniu 14 lutego 2014 r. w Auli Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. św. Tomasza odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie, Ognisty Ratownik - Gorąca Krew”.

W dniu 28 lutego 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach oraz ZOP ZOSP RP w Gorlicach zorganizowali roczną odprawę operacyjną z Komendantami Gminnymi ZOSP RP i Naczelnikami OSP z terenu powiatu gorlickiego.

W dniu 10 lutego 2015r. w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie Fundacja im. Hanki Bożyk „Pogotowie ratunkowe dlaczego nie zdążyło?” uhonorowała bohaterów 2014 roku. Już po raz piąty Fundacja wręczyła nagrody ludziom, którzy ratowali życie ludzkie.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 15.10.2018

Pożary            
277
Miejscowe zagrożenia   862
Alarmy fałszywe   53
OGÓŁEM   1192

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio