W ostatni weekend nasza komenda zorganizowała kolejne szkolenie dla strażaków OSP z terenu powiatu gorlickiego. W dniach 14,15,16 lipca 24 druhów OSP uczestniczyło w szkoleniu strażaków OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodzie. Zajęcia teoretyczne zrealizowano na bazie obiektu KP PSP w Gorlicach. Podczas tych zajęć kursanci poznali zagadnienie związane z tematyką: konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii, działania ratownicze i zabezpieczające, usuwanie skutków powodzi, sprzęt ratownictwa wodnego, czynności członka załogi łodzi ratowniczej, udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom, lokalizacja i wydobywanie zwłok, działania ratownictwa wodnego na terenie objętym powodzią oraz działania ratownicze na lodzie. Praktyczna część zajęć odbyła się na bazie obiektów Gorlickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na akwenie zalewu Klimkówka pod kierownictwem instruktorów posiadających uprawnienia ratownika WOPR. W ostatni dzień szkoleni druhowie złożyli egzamin pod okiem komisji egzaminacyjnej powołanej przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie. Po podsumowaniu wyników egzaminu teoretycznego i praktycznego komisja uznała że wszyscy druhowie pomyślnie zdali egzamin.

Potrzebna pomoc dla strażaka z KP PSP Stargard z województwa zachodniopomorskiego. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami i udzielenie pomocy strażakowi.

W poniedziałek 25 czerwca 2018r. 27 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gorlickiego przystąpiło do egzaminu kończącego Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

XII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków i ich rodzin na Jasną Górę organizowanej w Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Plakat

Więcej informacji

Wzorem lat ubiegłych, z myślą o dzieciach i młodzieży wypoczywających w sposób zorganizowany jak i spędzających wakacje w domu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 15.10.2018

Pożary            
277
Miejscowe zagrożenia   862
Alarmy fałszywe   53
OGÓŁEM   1192

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio