Silny wiatr wiejący od godzin nocnych w niedzielę 23 września 2018 r. do poniedziałku do godzin pooranych do 24 września 2018 roku  w powiecie gorlickim nie spowodował strat w mieniu, nikt też nie ucierpiał, straty odnotowano tylko w samym drzewostanie. Gorliccy strażacy do zdarzeń wywołanych porywistym wiatrem wyjeżdżali 13 razy. Sześć interwencji odnotowano w mieście Gorlice, dwa w miejscowości Klimkówka i po jednej w miejscowościach Dominikowice, Śnietnica, Moszczenica, Ropica Polska i Gładyszów. We wszystkich działaniach związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru brało udział 13 samochodów pożarniczych w tym 59 strażaków.

Protokół Nr 1 z I etapu naboru do służby w KP PSP w Gorlicach

Ćwiczenia taktyczno – bojowe realizowane na obiektach zewnętrznych w ramach doskonalenia zawodowego strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gorlicach w sierpniu zostały zrealizowane na obiekcie piekarni Bobowska w Bobowej. Uczestnicy ćwiczeń mieli możliwość zapoznania z obiektem w tym poznania procesu produkcji oraz występujących zagrożeń. Celem ćwiczeń było sprawdzenie elementów mających znaczenie dla sprawnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W tym likwidację pożaru w nieznanym przez strażaków obiekcie piekarni z wykorzystanie sprzętu i potencjału ratowniczego będącego na miejscu ćwiczeń oraz ocena wypracowanego zamiaru taktycznego przez Kierującego Działaniem Ratowniczym i podjętych przez niego decyzji. Innym ważnym elementem ćwiczeni była organizacja łączności, współdziałanie strażaków PSP i OSP. W trzydniowych ćwiczeniach od 27 do 29 sierpnia 2018 roku uczestniczyło 18 zastępów w tym 59 strażaków z trzech zmian służbowych z JRG w Gorlicach oraz jednostek OSP z terenu gminy Bobowa tj. OSP Stróżna, OSP Brzana, OSP Bobowa, OSP Jankowa, OSP Siedliska, OSP Wilczyska.

 

 Zdjęcia: Dariusz Surmacz

Wakacje za nami-były pracowite dla strażaków powiatu gorlickiego, którzy interweniowali 497 razy o 68 zdarzeń więcej niż w roku ubiegłym w analitycznym okresie.

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik kierowca) w Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach.

Do pobrania:

Załączniki 2

Załączniki 3

Załączniki 4

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 15.10.2018

Pożary            
277
Miejscowe zagrożenia   862
Alarmy fałszywe   53
OGÓŁEM   1192

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio